Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Hall of Fame

1838486888993

Comments

 • edited November -1

  Problemet er at når HoF vert fyld opp med Barks og Rosa bøker så står den ikkje på eigne bein. Ein har allereie veldig mykje intervju og ekstramateriale med desse to forfattarane frå tidlegare bøker og hefter som vert resirkulert (om enn kanskje i litt endra form) fro Nte gong i HoF bøkene. Nokre av desse artiklane har vore med i dei gamle Russ Cochran svart-kvitt Carl Barks Library, i Gladstones CBL, i dei norske gullbøkene, i CBSV og no i HoF.

  Dette er ikkje nytt. Men å seie at der er nokon som ikkjee har lese det tek ikkje inno ver seg at der er mange som faktisk har lese det og vart førespegla ta denne serien skulle vere noko anna enn ein dårleg versjon av CBSV og DRSV stokka saman og iblanda det vi verkeleg ville ha.

 • edited November -1

  Er det egentlig noen som har argumentert for at De Komplette Årgangene burde ha blitt stoppet tidligere? Så lenge de selger kan de vel få forsette helt til nåtiden; man trenger jo ikke å forsette å kjøpe dem hvis man ikke vil.

  Hall of Fame blir litt anderledes, siden man ikke kan velge bort bøker man ikke har lyst på, og siden hver "unødvendige" bok dytter andre, mer interessante valg lenger ned i køen.

 • edited November -1

  Ønsker masse Barks jeg...

  ein dårleg versjon av CBSV og DRSV

  Det er mange som ikke har råd til CBSV til 15. 500 kr... Og det er vel ikke lett å få tak i dem, er det? Kommer vel av og til et tilbud på Finn, og slike sider. 30 000 kr. Dette er veldig dyrt, kun for helt spesielt interreserte.

  Syns også Hall of fame har vært bra, jeg...

 • edited November -1

  Hvor mye har alle Hall of Fame-bøkene kostet til sammen? Kommer vel opp i 15 000 kr de også om en stund ...

 • edited November -1

  Eg står ved at deler av HoF er ein dårleg versjon av CBSV og DRSV. Det har ikkje med det at det er dårlege bøker i og for seg, men at desse bokseriane eksisterer og dei brukar nett det same materialet som HoF. Berre at det er betre og fyldigare presentert i deira eigne bokserier.

  Javisst, det er ikkje alle som har alle desse seriane. Men det er nokon som har dei. Ganske mange av HoF-abonnentane vil eg tru, sidan det som opphaveleg vart framstilt som hovudmålgruppa til HoF var den snevre delen av publikum som ville kjøpe CBSV og DRSV og ha enno meir spesialisert materiale om meir obskure Disney-meistrar.

  Ei og anna BArks-bok er greit. Eg syntes det var greit at heile Don Rosa-serien kom i HoF heilt til siste boka kom og eg fekk høyre at alt dette materialet PLUSS mykje ekstra materiale skulle publiserast i ein eigen DRSV serie.

  Så der sit eg og har Don Rosa NESTEN komplett i den NEST BESTE utgåva, og veit at på grunn av at eg kjøpte HoF bøkene så kan eg ikkje forsvare å kjøpe den verkeleg flotte samleserien.

  Det er "versjonstyning". Ein ser det i DVD-sal òg, der versjonen med alt ekstramaterialet og alle kommentarspora etc. kjem månader etter den reinskrapte versjonen slik at ein nesten må kjøpe begge.

  Det er ikkje urimeleg å kritisere forlaget for ein praksis der dei ikkje gir det dei lovar og fyller opp abonnementsbøker med hyppig resirkulert materiale.

  HoF serien er Hummer og Kanari, med meir kanari enn hummer. Vi vart lovd hummer. Det må vere lov å klage. At der då er mange folk som liker kanari er med respekt å melde ikkje særleg relevant, då det er fullt mogeleg å selje kanarien separat.

 • edited November -1

  Eg trur det er vel ganske så nøyaktig 15.000 no. (ca 340x44)

 • edited November -1

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  Men å seie at der er nokon som ikkje har lese det tek ikkje innover seg at der er mange som faktisk har lese det og vart førespegla at denne serien skulle vere noko anna enn ein dårleg versjon av CBSV og DRSV stokka saman og iblanda det vi verkeleg ville ha.

  Men hva er det vi virkelig vil ha? Jeg tror ikke det finnes noe entydig fasitsvar på det. Gammeldonaldistene vil vel f.eks. ha dekket sitt nostalgibehov gjennom bøker med Dick Kinney, Al Hubbard, Dick Moores og Al Taliaferro mens Pocket-fantastene vil ha Scarpa og andre italienske skapere som representerer Pocket-universet. Dette er grupper som ser ut til å ha betydelig gjennomslag i forhold til hva som kommer med i serien. På den andre siden finner man det man kan kalle "den tause majoritet" som ikke har nostalgiske følelser knyttet til det som skjedde før inn på 1970-tallet og bare har et alminnelig forhold til Pocket-universet, og som derfor vil se bøker med serieskapere som Josep Tello Gonzalez, Jan Gulbransson, Kari Korhonen og gjerne flere bøker med fremtredende tegnere som Paul Murry, William Van Horn, Arild Midthun, Marco Rota, Daan Jippes, Freddy Milton, Daniel Branca og Vicar.


  Så der sit eg og har Don Rosa NESTEN komplett i den NEST BESTE utgåva, og veit at på grunn av at eg kjøpte HoF bøkene så kan eg ikkje forsvare å kjøpe den verkeleg flotte samleserien.

  Det går da fint an å kjøpe begge deler.

 • edited November -1

  Sigvald, tidlegare har du gitt inntrykk av at du forstår konseptet å ha eit begrensa teikneseriebudsjett - du har mellom anna nevnt det som eit hovudargument for at du sjølv vel å ikkje kjøpe eller abonnere på Donald Duck & Co. Så korleis kan du no seie på ramme alvor at det overhovudet ikkje er problematisk å kjøpe to ulike bokseriar med nøyaktig dei same teikneseriane i - at når ein endeleg har klart å samle alle Don Rosas disneyseriar i stive permar, skal ein bla opp 4500 kr for å få ein serie TIL med dei same seriane i? Korleis vil det gi meining i det heile tatt med mindre ein tilber Don Rosa som ein Gud eller desperat trenger å kvitte seg med pengar fordi ein ikkje har meir plass i pengebinga si? Korleis er det logisk?

  Kvar gong vi vel å kjøpe noko, vel vi bort å kjøpe noko anna, sjølv om vi sjeldan tenkjar over det akkurat så konkret. Men så lenge ein ikkje er laga av pengar, vil dei fleste tenkja seg om to gonger i ein slik situasjon, eller kanskje til og med berre ein, og stille seg spørsmålet om det har noko som helst poeng å kjøpe Don Rosas samlede verk i hardcover når ein akkurat har kjøpt Don Rosas samlede verk i hardcover - eller om det finst noko meir fornuftig å bruke dei 4500 kronene på.

  Kva rolle spelar det at det er fullt mogleg å kjøpe begge delar? Sjølvsagt er det mogleg. Men kvifor skal ein gjera det?

 • edited November -1

  "15000 kr"
  Ikke for bare Barks HoF. Men kjøper ikke HOF selv, leser dem på biblioteket, og biblioteket får ikke inn CBSV. Så må vel inrømme jeg tenkte litt på egen del. Kjøper selv Bare billig brukte ting eller Engelske bøker/blader. Har skaffet ca. 3500 Barks sider og punget ut med ca. 800 kroner.
  Men enig at det var IDIOTISK å trykke Don rosa HoF, i tillegg til DRSV.

  Det går da fint an å kjøpe begge deler.

  Syns det er sløsing med penger. Hvem leser Don rosa Hof, hvis man har DRSV.?

 • edited November -1

  Don Barks skreiv:

  Men enig at det var IDIOTISK å trykke Don rosa HoF, i tillegg til DRSV.

  Hall of Fame startet opp i 2004. DRSV har kommet mye senere (2011), så at en mange år senere skulle lage et DRSV var det selvsagt ingen som visste i 2004.

 • edited November -1

  Frå og med september 2007 til november 2009 auka dei tempoet i publikasjonen av HoF Don Rosa frå ca 1 i året/ 1 pr 15 månader til 2 i året. Den siste boka vart publisert i desember 2010, deretter gjekk det ikkje mange månadane før DRSV vart annonsert.

  Utgivningstempoet til HoF Don Rosa auka dramatisk omtrent når CBSV gjekk mot slutten. Det er berre logisk å gå utifrå at planen om å utgi DRSV var basert på suksessen med CBSV.

  Eg vil påstå at utgivningstakta auka fordi dei allereie i 2007 hadde bestemt seg for å utgi DRSV, men at dei òg hadde bestemt seg for at heile Don Rosas produksjon først skulle køyrast gjennom HoF serien. Dette kutta redigeringskostnadane for DRSV og gorde at ein kunne prøve å selje dobbelt.

  Akkurat som ein hadde tatt materialet frå CBSV og dobbeltbrukt det i HoF.

  Visste dei i 2004 at dei skulle lage DRSV? Neppe. Men det er sannsynleg at dei visste det anten i 2006 eller i 2007, alt etter kortid suksessen med CBSV og dei generelle salstala for Don Rosa overtydde dei om at det ville vere lønsamt.

  Og det er frå mi side ingen tvil om at dobbeltbruket av både Carl Barks og Don Rosa i denne perioden hadde alt å gjere med økonomiske motiv frå Egmont si side, fordi det både var billegare og enklare å lage til det redaksjonelle materialet enn tilfellet var med dei andre bøkene og enklare å selje Barks og Rosa bøker i laussal, og absolutt ingentinmg å gjere med tanken om at "vel der er sikkert unge lesarar av denne serien som ikkje har lest denne historia av Barks."

  Namnet på serien er "Hall of Fame". Vi kjenner til såpass mange kandidatar til denne serien at vi veit at uansett kven dei hadde plukka ut så ville der ha vore gode Disney-historier.

  Barks og Rosa er ikkje inkludert i så store mengder for abonnentane si skuld. Det er fordi 1) Dei er billegare og enklare å produsere redaksjonelt og 2) dei sel betre i laussal. Abonnentane vert oppført i kolonna "betalar uansett kva vi gir dei" og er difor ikkje ein stor del av vurderinga når ein skal bestemme innhaldet.

  Det er iallefall min påstand. Men det er fint lite ein kan gjere med det. Anna enn å avebestille heile serien. Men det er litt seint no, dei har allereie gitt oss alt av Don Rosa, den årlege Midthun-boka kjøper eg alltid, og dei kjem ikkje med meir enn ei Barks-bok i året. Så viss dei ikkje med eitt kjem med noko anna lurifaks så er det vel iallefall 3 av 4/5 årlege bøker som eg kjem til å kjøpe uansett.

 • edited November -1

  Olaf Moriarty Solstrand skreiv:

  Sigvald, tidlegare har du gitt inntrykk av at du forstår konseptet å ha eit begrensa teikneseriebudsjett - du har mellom anna nevnt det som eit hovudargument for at du sjølv vel å ikkje kjøpe eller abonnere på Donald Duck & Co. Så korleis kan du no seie på ramme alvor at det overhovudet ikkje er problematisk å kjøpe to ulike bokseriar med nøyaktig dei same teikneseriane i?

  Jeg har ikke sagt at det nødvendigvis er helt uproblematisk. Jeg sier bare at det er mulig. Det er også mulig å selge HOF-bøkene samtidig som man kjøper DRSV, slik noen solgte sine gullbøker da de kjøpte CBSV. Ofte vil det således mer være tale om en prioriteringssak enn en ren økonomisk sak.

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  Eg vil påstå at utgivningstakta auka fordi dei allereie i 2007 hadde bestemt seg for å utgi DRSV, men at dei òg hadde bestemt seg for at heile Don Rosas produksjon først skulle køyrast gjennom HoF serien.

  Dette er neppe riktig. Så vidt jeg vet, ble utgivelsestakten økt fordi HOF-serien ble besluttet nedlagt i både Danmark og Sverige så snart alle Don Rosa bindene var utgitt. I og med at non-Rosa bindene mer eller mindre falt bort i Danmark og Sverige økte utgivelsestakten av Rosabindene markant der. I Norge gikk det litt tregere - noe som gjorde at de siste bindene ble utgitt betydelig senere her enn i våre naboland - hvilket igjen ga næring til debatten her i forumet.

 • edited November -1

  For alle oss i Det Gode Selskap som tidlig hoppa av HoF og bare fikk tre DR-bøker som abonnement og siden kjøpte to i løssalg, var det bare positivt at DRSV kom og ga oss mulighet til å kjøpe de resterende DR-bøkene i HoF billigere.

  Sigvald skreiv:

  I Norge gikk det litt tregere - noe som gjorde at de siste bindene ble utgitt betydelig senere her enn i våre naboland - hvilket igjen ga næring til debatten her i forumet.


  Bare fra den "tause" "majoriteten".

 • edited November -1

  I alle mine år som seriekjøper så har det aldri skjedd at Egmont har køyrd ut siste nummerne i ein bok- og bladserie kun for at den skal vere komplett. Det vil seie av omsyn til fansen.

  At Danmark og Sverige løpte ut Don Rosa i Hall of Fame vil eg gå utifrå skuldast 2 ting: 1) serien generelt selde for dårleg til å fortsetje og 2) Berre Don Rosa bøkene selde godt nok til å fortsetje med.

  I Noreg derimot, så er serien "still going strong" fleire år etter. Med 17 fleire utgjevingar enn Sverige. Så hastigheita i publikasjonen av Don Rosa her i landet er neppe knytt til ein mogeleg kansellering.

  Don Rosa er salsdrivande i laussal, og var berande for enkelte i abonnement. Som er grunnen til at dei i byrjinga hadde han kun kvar 4de eller 5te bok. Slik at sala heldt seg oppe innimellom, og straks folk kanskje byrja å tenke at "no droppar eg serien" så kom neste.

  Så lenge den norske Hall of Fame serien ikkje låg på hoggestabben så var der ingen grunn til denne hurtige Don Rosa publiseringa, innanfor HoF konteksten. Spesielt sidan dei ikkje fulgde Sverige og Danmark slavisk. Og taktisk sett så ville det vere uklokt å gjere det på den måten utan at ein hadde andre presserande grunnar til å få dei ferdig.

  Poenget mitt er at dei antakelegvis visste, før CBSV var sluttført, kva potensiale som låg i DRSV. Og DRSV vart garantert ikkje plutseleg påtenkt ETTER at dei sleppte siste Don Rosa i HoF. Og at den hurtige publiseringa av DR i HoF i Noreg ikkje var motivert av at HoF skulle kansellerast slik som den var i Sverige og Danmark.

  I etterkant er det meir sannsynleg at dei hadde planar om å få igang DRSV og ikkje ville sende ut desse bøkene både i HoF og DRSV samstundes, så dei pusha dei ut fort. At arbeidet med dei siste 5 DR HoF bøkene og DRSV pågikk samstundes.

  Eg tvilar ikkje på at når dei starta opp så var den "hemmelege" planen at ein skulle sniksamle slikt som Don Rosa komplett i HoF. Akkurat slik som ein no sniker Midthun inn for å få ut samlebøker med han. Medan Barks framleis kan selje ein del i laussal, samt at der er så mykje ekstramateriale å ta av, Omtrent som når TV-serier har ein "billegepisode" innimellom for å fri oppbudsjett til ein dyr episode.

  Mange vurderinger der som handlar meir om innteninga til Egmont enn å levere gode presentasjonar av Disneys "Hall of Fame". Sjølvsagt må Egmont tene pengar på det, elles sluttar dei å gi det ut, men der har vore litt vel mange kompromiss no. Eg synast det er på tide at dei verkeleg satsar på "Hall of Fame" aspektet av serien.

 • edited November -1

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  I Noreg derimot, så er serien "still going strong" fleire år etter. Med 17 fleire utgjevingar enn Sverige. Så hastigheita i publikasjonen av Don Rosa her i landet er neppe knytt til ein mogeleg kansellering. [...] Så lenge den norske Hall of Fame serien ikkje låg på hoggestabben så var der ingen grunn til denne hurtige Don Rosa publiseringa, innanfor HoF konteksten. Spesielt sidan dei ikkje fulgde Sverige og Danmark slavisk.

  Her glemmer du at den økte utgivelsestakten av Rosa-bøker i Danmark og Sverige innebar at disse var klare til utgivelse også i Norge, og slik jeg har forstått AC og Olaf er det gunstig å trykke slike utgivelser samtidig (såkalt samproduksjon).

  Et annet aspekt er at i dagens samfunn med Internet, INDUCKS og internasjonal netthandel er det heller ikke til å unngå at observante lesere/samlere i et land får med seg hva som skjer i sammenliknbare markeder. Dermed er toleransen redusert for urimelig forskjellsbehandling innenfor samme marked (flere debatter her i forumet vitner om dette). Dersom de norske Rosa-bøkene hadde blitt altfor mye forsinket i forhold Danmark og Sverige ville Serieforlaget risikert at en del av de abonnentene som først og fremst ville ha Rosa-bøkene hadde kuttet sitt norske abonnement og i stedet kjøpt akkurat disse bøkene på dansk eller svensk i stedet.

 • edited November -1

  Det synast ikkje truleg. For det første var både Sverige og Danmark ferdige med DR HoF eit heilt år før Noreg. Viss ventetida var einaste argument så ville det ha fått utslag tidlegare.

  Ein må òg hugse på korleis bokklubbar fungerer (frå forlaget sitt synspunkt). Dei aller fleste abonnenter er passive. Dei nyttar ikkje dei høva dei har til å kansellere enkeltbøker, eller seie opp abonnementet viss dei ikkje får noko dei likar kvar gong. Forlaga nyttar dette til å fylle opp sine abonnementsutsendinger med ting som elles ikkje når ut like breidt. Ikkje alt, sjølvsagt, men istadenfor at ein får "kjøt" kvar gong så får ein kjøt, salat, dressing,poteter, kjøt etc.

  Ein "Don Rosa kjøper" som hovudsakeleg er interessert i Don Rosa og ingenting anna (til dømes) er ein aktiv kjøpar som vanlegvis vil kjøpe i laussal, ikkje binde seg til eit abonnement.

  Og ein ekte samlar setter ikkje saman samlinga si av fleire forskjellige utgåver viss han kan unngå det. Som 6 norske, 2 svenske og 2 danske bind. Unnataket er viss dei siste binda ikkje kjem ut på norsk. Eller at han kjøper dei svenske/danske med det til hensikt å bytte dei ut når dei norske kjem.

  Det at dei er samprodusert er sjølvsagt eit moment. Men det er òg ein av grunnane til at eg mistenker at DRSV vart planlagt lenge før 2011. Eg vil gjette at dette faktisk er ein av grunnane til at dei kunne køyre ut DR HoF i Sverige og Danmark sånn på løpande bånd: Dei hadde allereie sikra seg alt (eller det meste av) materialet som skulle inn i DRSV, og det var berre snakk om å oversetje og plugge det inn.

  At det berre er Noreg som fekk ein DRSV kjem vel på grunn av salstala.

  Elles ville det ha vore meir naturleg å berre tilby pakkeløysingar med "DR HoF 1-10, no samla med eit hefte med ekstramateriale/ pen kalender".

 • edited November -1

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  At det berre er Noreg som fekk ein DRSV kjem vel på grunn av salstala.

  CBSV utkommer også i Sverige, men ikke i samlebokser som i Norge, Tyskland og Finland.

 • edited November -1

  Dette startet en stor diskusjon ser jeg.

  Jeg kjøpte alle Hof DR i løsalg på bokhandleren og jeg er godt fornøyd med dem. Grunnen til at jeg i 2004 begynte å abonere på Hall of Fame var på grunn av DR bøkene,men jeg fant ut at jeg heller kunne kjøpe dem i løssalg.

  Synes det er flott at fargene som ble brukt i CBSV blir brukt både i HOF og i ukebladet. Skjønner meg ikke helt på de som klaget over disse fargene, men forstår danskene det virker som fargene er noe andeledes der. Har sett bilder fra det danske CBSV og i "Gullkrukkene" ser mann en glødende Skrue(?!) er dette brukt i det norske CBSV?

  I amrikanske blader og bøker er jo ensfargede figurer ofte brukt, gjerne blå og lilla figurer. Det passer jo best i dunkel belysning eller mørke. Men jeg ser ikke helt poenget med den glødende Skrue, i den ruten ser vi jo detaljene. Hadde han vært tegnet mer på avstand hadde det jo gått greit og farge han ensfarget.

  Vel, sporet muligens litt av her, men jeg blir virkelig happy om en HoF Barks bok Nr.8 med temaet skattejakt blir og se til neste år. ;-)

 • edited November -1

  Andrebyboer skreiv:

  Hall of Fame blir litt anderledes, siden man ikke kan velge bort bøker man ikke har lyst på...

  Hvorfor kan man ikke det? Det er da bare å kjøpe de bøkene man vil ha i løssalg, istedenfor å abonnere?

 • edited November -1

  Netopp, det blir biligere i lengden også.

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?